Nivågaards Malerisamling

Foto: Anders Sune Berg

Skagens Kunstmuseer

Foto: Nils Krogh

Grønnegårds Teatret

Foto: Bjarne Stæhr

Om Jorcks Fond _

Konsul George Jorck og konsulinde Emma Jorck oprettede i 1957 Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.

Fonden er en almennyttig – og dermed ikke-erhvervsdrivende – fond, der yder støtte til en række nationale og kulturelle formål. Den til enhver tid siddende fondsbestyrelse har en vidtgående bestemmelsesret med hensyn til hvilke formål inden for det angivne hovedformål, fonden kan støtte, men nogle formål nyder særlig opmærksomhed. Se nærmere om de formål, som fonden yder støtte til under Støtte.

Fondens første bestyrelse bestod af højesteretssagfører Jon Palle Buhl (formand), fondsbørsvekselerer Henry Hansen, og højesteretsdommer dr.jur. Louis le Maire, mens fondens sekretær var landsretssagfører Egon Høgh.

I 2003 overtog advokat Per Harder formandskabet fra højesteretssagfører Jon Palle Buhl. I 2019 afløste advokat Sune Westrup advokat Per Harder som formand for fonden, og advokat Per Harder udtrådte af bestyrelsen med udgangen af 2022. Fondsbørsvekselerer Claus Birger Jørgensen erstattede i 1993 fondsbørsvekselerer Jørgen Jørgensen, som havde afløst fondsbørsvekselerer Henry Hansen. I 2007 afløste landsdommer Jens Rosenløv forhenværende præsident for Østre Landsret Kurt Haulrig, som havde afløst højesteretsdommer dr.jur. Louis le Maire.

Fondens nuværende bestyrelse består af advokat Sune Westrup (formand), fondsbørsvekselerer Claus Birger Jørgensen og forhenværende landsdommer Jens Rosenløv.

Ansøgninger skal udelukkende indgives digitalt – se menuen Ansøg. Fonden behandler ikke fysisk indsendte ansøgninger.

Alle henvendelser til fonden bedes foretaget på mail til info@jorcksfond.dk.

Scroll to Top