Om fonden

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 20. februar 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, konsulinde Emma Jorck.

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række navnlig nationale og kulturelle formål.

Fondens bestyrelse består af advokat Sune Westrup (formand), fondsbørsvekselerer Claus Jørgensen og landsdommer Jens Rosenløv.

Ansøgninger skal indgives digitalt – se fanen ANSØGNING. Fonden behandler ikke (længere) fysisk indsendte ansøgninger.

Alle henvendelser til fonden skal ske på mailadressen

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
c/o Advokat Sune Westrup 
Mazanti-Andersen Advokatfirma
Amaliegade 10
DK – 1256 København K

www.refleksdesign.dk