Den Danske Kirke i London

Foto: C. F. Møller/Mark Hadden

Den Danske Kirke i London

Foto: C. F. Møller/Mark Hadden

Danske Sømands- og udlandskirker, konvent 2021

Danske kirker i udlandet _

Herunder falder i henhold til fundatsen fortrinsvis:

  • Opførelse af danske kirker i udlandet, hvormed i praksis sidestilles anden støtte til sådanne kirker, forudsat at dette imødekommer et behov hos den stedlige danske koloni, og at denne selv yder et efter forholdene passende bidrag til projektet.
  • Bidrag til midlertidig udsendelse af danske præster til udlandet eller til videreuddannelse af sømandspræster eller andre danske præster i udlandet.

Fonden yder alene støtte i form af kontante tilskud på basis af et godkendt budget. Læs mere om fondens vilkår for støtte under Art og omfang

Scroll to Top