Skagens Kunstmuseer, Anna Anchers hus

Foto: Skagens Kunstmuseer

Café Liva

Foto: Henrik Halberg

Ordrupgaard

Foto: Anders Sune Berg

Ordrupgaard

Foto: Adam Mørk

Art og omfang _

Fonden yder navnlig støtte til 3 hovedformål: Kunst & kultur, Nationale formål og Danske kirker i udlandet.

Fonden yder alene støtte i form af kontante tilskud på basis af et godkendt budget. Der vil typisk blive givet støtte med beløb mellem kr. 20.000 og kr. 100.000.

Fonden vil i helt særlige tilfælde kunne gå ind som sponsor for et større projekt, i enkelte tilfælde ved at yde underskudsgaranti inden for bestemte rammer.

Fonden yder principielt ikke løbende støtte til enkeltpersoner, uanset formålet, og fonden er i det hele tilbageholdende med at yde gentagen støtte til de samme ansøgere inden for en kortere periode.

Formål, hvortil støtte ikke – eller kun undtagelsesvis – ydes:

  • Enkeltpersoners private, økonomiske behov
  • Uddannelse, herunder studierejser af enhver art
  • Arbejdslegater og lignende
  • Andre projekter med et overvejende personligt eller kommercielt islæt, eksempelvis kunstneres produktion og udstillinger af egne værker i salgs- eller PR-øjemed
  • Uddelinger eller anden virksomhed, der foregår i andre fondes regi

Al henvendelse til fonden bedes foretaget per mail til info@jorcksfond.dk med henvisning til det tildelte journalnummer. Læs mere under Ansøg.

Scroll to Top