Jorcks Passage

Foto: Yvonne Wacht

George og Emma Jorck

Foto: Morten Pors

Fondens historie _

George Jorck blev født den 13. februar 1865 i København som søn af grosserer Reinholdt W. Jorck og hustru Wilhelmine Jorck, født Bøy, som fonden er oprettet til minde om.

I sine unge år gennemgik George Jorck en alsidig handelsuddannelse i Danmark og udlandet. I flere år før første verdenskrig drev George Jorck selvstændig forretningsvirksomhed i London. Siden bosatte han og Emma Jorck sig i Monaco, hvor George Jorck i 1931 blev udnævnt til dansk konsul.

Inden Anden Verdenskrig flyttede George og Emma Jorck tilbage til Danmark, hvor konsul George Jorck boede til sin død den 10. marts 1955. Emma Jorck var afgået ved døden den 17. juli 1942.

Fonden trådte i kraft i 1957 på grundlag af den 9. juli 1953 kongeligt konfirmerede fundats, som konsul George Jorck var medopretter af.

Økonomien bag Jorck’s Fond’s historie tog sit udgangspunkt i l George Jorck’s farfar, Carl Jorck, konditor og sukkervareproducent på Christianshavn i København. Carl Jorck’s søn, Reinholdt W. Jorck, overtog salget af sukkerfabrikkens varer fra sin far. Han udvidede produktionen til en komplet kolonial- og engrosforretning, bl.a. med importerede specialiteter som krydderier og vine. Udvidelsen blev en succes, og der blev snart behov for større faciliteter.

Reinholdt Jorck byggede derfor i 1878 en femetagers firmaejendom på hjørnet af Linnésgade og Frederiksborggade. Kvarteret var blevet tilgængeligt til bebyggelse efter afviklingen af byens gamle byporte, og udvidelsen af byen tog fart. Ejendommen gav Reinholdt Jorck interesse for ejendomme, og han afhændede sin kolonialforretning for at hellige sig byggeri af og handel med ejendomme i København.

billedgalleri-1
billedgalleri-3
billedgalleri-2

I 1880 købte han byggegrunde ved Lygten på Nørrebro og opførte igennem 1880’erne flere ejendomme bl.a. på Vimmelskaftet i Københavns centrum. Mest kendt er nok Jorck’s Passage fra i 1894, der blev opført efter tysk forbillede. Ejendomskomplekset rummede øverst telefonselskabet KTAS (Københavns Telefon Aktieselskab) helt frem til 1914, hvor KTAS som følge af telefonens stigende popularitet måtte finde nye, større lokaliteter. Også Statsradiofonien begyndte i tagetagen.

Reinholdt W. Jorck døde i 1909 og hans hustru i 1911. I 1913 stiftede deres tre børn, konsul George Jorck, overretssagfører Knud Jorck og søsteren Lydia Levy Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck til den videre forvaltning af faderens omfattende ejendomsportefølje.

Da konsul George Jorck døde i 1955, 90 år gammel, havde han testamenteret sine aktier i Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck til Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, og indtægterne fra disse aktier udgør stadig fondens indtægtskilde og dermed grundlag for at kunne foretage sine legatuddelinger.

Scroll to Top