Nivågaards Malerisamling

Foto: Anders Sune Berg

Foyerarrangement, Det Kongelige Teater

Foto: Sebastian Apel

Oluf Høst Museet

Foto: Jørgen Overby’s Tegnestue

Bogudgivelser, udpluk

Foto: Morten Pors Nielsen

Ordrupgaard

Foto: Adam Mørk

Skagens Kunstmuseer, Drachmanns hus

Foto: Skagens Kunstmuseer

Kunst og kultur _

Jorck’s Fond støtter traditionelt en række formål inden for musik, film, teater, billedkunst og litteratur, som bidrager til at udbrede dansk kultur i og uden for Danmark. Det kræves generelt, at der er tale om projekter med en vis professionel karakter og af interesse for en bredere kreds.

Herunder ydes der især støtte til:

  • Udgivelse af bogværker med overvejende kulturel, videnskabelig eller historisk, herunder kulturhistorisk, værdi.
  • Teaterforestillinger og film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte på anden vis, navnlig fra offentlig side.
  • Kunstudstillinger af større, almen interesse.
  • Musik – dog støttes festivaler og egenproduktioner kun i begrænset omfang.

Fonden yder alene støtte i form af kontante tilskud på basis af et godkendt budget. Læs mere om fondens vilkår for støtte under Art og omfang

Scroll to Top