Danske nationale formål

Herunder yder fonden fortrinsvis støtte til:

  1. 1. Aktiviteter i de sønderjyske landsdele og Nordslesvig, særligt til støtte for dansksprogede
    institutioner i grænselandet
  2. 2. Udgivelse på fremmede sprog af artikler og bøger, der kan tjene til at udbrede kendskabet i udlandet til  Danmarks og danskes indsats på det nationale og mellemfolkelige område. Herunder falder også indkøb af national, værdifuld litteratur til danske biblioteker i udlandet eller i grænseegnene
  3. 3. Andre aktiviteter tiil udbredelse af kendskabet til dansk kultur og litteratur i udlandet. 
www.refleksdesign.dk