Danske kirker i udlandet

Herunder falder i henhold til fundatsen fortrinsvis:

  1. 1. Opførelse af danske kirker i udlandet, hvormed i praksis sidestilles anden støtte til sådanne kirker, forudsat at dette imødekommer et behov hos den stedlige danske koloni, og at denne selv yder et efter forholdene passende bidrag til projektet
  2. 2. Bidrag til midlertidig udsendelse af danske præster til udlandet eller til videreuddannelse af sømandspræster eller andre danske præster i udlandet.
www.refleksdesign.dk