Vejledning ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger

Ansøgninger til fonden oprettes digitalt og indgives gennem fondens digitale ansøgningssystem.

Oprettelse som bruger sker med en virksomhedsnøglefil eller NemID. Det er muligt at gemme og ændre i en ansøgning frem til tidspunkt, hvor den indsendes via ansøgningssystemet. Ansøgninger, der afviger fra de oplyste oplysnings- eller dokumentationskrav, vil ikke blive behandlet.

Fonden behandler ikke (længere) fysisk indsendte ansøgninger, og såfremt de indgives, vil de blive kasseret (makuleret) uden henvendelse til ansøger.

ANSØG HER >>

Når ansøgningen er indgivet, sender fonden en kvittering med oplysning om journalnummer til den e-mailadresse, der fremgår af de oplyste stamdata.

Ansøgninger behandles normalt af fondens bestyrelse 4 gange årligt, og der skal påregnes en behandlingstid på i reglen 1-4 måneder.

Meddelelse om imødekommelse af ansøgning vil ske per mail.

Som følge af mængden af ansøgninger, fonden løbende modtager, vil fonden imidlertid ikke sende svar til ansøger, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Forespørgsler om, hvorvidt en ansøgning er imødekommet, eller hvornår en ansøgning kan forventes behandlet, vil ikke blive besvaret.

Al henvendelse til fonden bedes ske til med henvisning til det tildelte journalnummer.

www.refleksdesign.dk