Danske nationale formål

Herunder yder fonden fortrinsvis støtte til:

  1. 1. Aktiviteter i de sønderjyske landsdele og Nordslesvig, særligt til støtte for dansksprogede
    institutioner i grænselandet
  2. 2. Udgivelse på fremmede sprog af artikler og bøger, der kan tjene til i udlandet at udbrede kendskabet til Danmark, Danmarks og danskes indsats på det nationale og mellemfolkelige område. Herunder falder også indkøb af national, værdifuld litteratur til danske biblioteker i udlandet eller i grænseegnene
  3. 3. Oversættelse af danske værker i almindelighed til udgivelse på fremmede sprog.
  4. 4. Andre fremstød for danske kulturelle interesser i udlandet

Hvilke formål støttes

Støttens art og omfang >
www.refleksdesign.dk