Kunst og kultur

Fonden støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater, billedkunst og
litteratur.

Det kræves generelt, at der er tale om projekter af en vis professionel karakter og af interesse for en bredere kreds.

Herunder ydes der navnlig støtte til:

  1. 1. Udgivelse af bogværker med overvejende kulturel, videnskabelig eller historisk, herunder kulturhistorisk, værdi
  2. 2. Teaterforestillinger og film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte ad de officielle kanaler
  3. 3. Kunstudstillinger af større, almen interesse.

Hvilke formål støttes

Støttens art og omfang >
www.refleksdesign.dk