Om fonden

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 20. februar 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, konsulinde Emma Jorck.

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række formål.

Fondens bestyrelse består af advokat Sune Westrup (formand), fondsbørsvekselerer
Claus Jørgensen, landsdommer Jens Rosenløv og advokat Per Harder.

Fondens daglige leder og administrator er advokat Per Harder. Administrationen varetages tillige af sekretær Birgit Böschen.

Alle henvendelser til fonden stiles til:
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
DK – 1151 København K

mail: ph@jpb.dk (IKKE ansøgninger)

www.refleksdesign.dk